Клиническая анатомия и оперативная хирургия_рус.

$$$001

Сүт безі арты шелмайлық кеңістік ... астында орналасады.

A) тері

B) теріасты шелмай

C) беткей фасциясы

D) кеуде фасциясы

E) кеуде іші фасциясы

{Дұрыс жауабы}= С

{Күрделілігі}= 1

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$002

Шынтақ артериясын байлау үшін лигатуралық инені ... келтіру қажет

A) «Өзіңе қарай» бағытпен

B) «Өзіңнен әрі қарай» бағытта

C) латеральды жағынан

D) шынтақ нерві жағынан

E) кез келген жақтан

{Дұрыс жауабы}= D

{Күрделілігі}= 2

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$003

Сүт безін радикальды алып тастау операциясынан кейін айтарлықтай ұзақ уақыт өткен кезеңде ... пайда болуы мүмкін.

A) қолдардан веналық қанның ағып қайтуының бұзылуы

B) қолдардың парестезиясы

C) қолдардың ишемиясы

D) қолдардың шамадан тыс үлкеюі (күпсектігі)

E) қолдардың трофикасының бұзылуы

{Дұрыс жауабы}= D

{Күрделілігі}= 2

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$004

Кәріжілік артериясын байлау үшін лигатураның ....... келтіру қажет.

A) оң жақтан

B) сол жақтан

C) медиалды жағынан

D) латералды жағынан

E) кезкелген жағынан

{Дұрыс жауабы}= Е

{Күрделілігі}=2

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$005

Аяқ-қолға ампутация жасау кезінде нерв ұштарын қырқуға арналған құралды таңдаңыз:

A) лазерлік скальпель

B) ұстара

C) электр пышағы

D) қайшы

E) скальпель

{Дұрыс жауабы}= В

{Күрделілігі}=2

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$006

Аяқ-қолға ампутация жасау кезінде нерв ұштарын өткір ұстарамен ... мақсатында қырқады.

A) невроманың дамуын болдырмау

B) Каузалгияның дамуның алдын алуC) неврома қалыптасуы

D) жарақаттың тез жазылу

E) фантомдық ауыртулардың дамуын болдырмау

{Дұрыс жауабы}= Е

{Күрделілігі}= 2

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$007

Жамбас-сан буынына пункция жасау барысында иненің ұшы сан сүйектің мойнына тірелген соң, оны ... бағытта бұру қажет.

A) медиалды

B) латералды

C) жоғары

D) төмен

E) кедергі неғұрлым аз болатын

{Дұрыс жауабы}= А

{Күрделілігі}= 3

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$008

Дешан инесі ... үшін қолданылады

A) операциялық жарақаттың айналасына ақжайма матаны бекіту

B) қантамырларды тігу

C) қантамыр астына лигатура өткізу

D)жарақатты тігу

E) ішастарды тігу

{Дұрыс жауабы}= С

{Күрделілігі}= 3

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$009

Қан кетуді тоқтату үшін ... қолданылады.

A) Пеан және Кохер қысқыштары

B) Тісті-жалпақ пинцет

C) Цапклер

D) Микулич қысқышы

E) Корнцанг

{Дұрыс жауабы}= А

{Күрделілігі}= 3

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$010

Корнцанг ... үшін қолданылады.

A) тігістер салу

B) қан кетуді тоқтату

C) тігістік материалды ұстау

D) операциялық ақжайма матаны бекіту

E) тіндерді ажырату

{Дұрыс жауабы}= С

{Күрделілігі}=3

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

$$$011

Операция кезінде маңайдағы тіндерді кездейсоқ зақымдардан қорғау үшін қолданылатын аспап:A) Хирургиялық пинцет

B) Кохер зонды

C) Жұмыр ине

D) Өткір ұшты қайшылар

E) Скальпель

{Дұрыс жауабы}= В

{Күрделілігі}= 3

{Оқулық}=(Топографическая анатомия и оперативная хирургия, Островерхов М.К.,1991г.)

{Курс}= 7

{Семестр}= 14


6894085802556034.html
6894136673583564.html
    PR.RU™