Методичні вказівки до рішення

Затверджено

на засіданні кафедри

економіки та організації виробництва

Протокол № від


ЗМІСТ

ТЕМА 1. Основні фонди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ТЕМА 2. Обігові кошти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ТЕМА 3. Кадри, продуктивність праці і заробітної плати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ТЕМА 4. Виробнича програма і виробнича потужність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

ТЕМА 5. Собівартість, прибуток і рентабельність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ТЕМА 6. Економічна ефективність виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


ТЕМА 1. ОСНОВНІ ФОНДИ ТА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

Задача: Виробнича задача для поліпшення використання основних виробничих фондів

Завдання на рішення виробничої задачі

По двох підприємствах, що входять до складу галузі, визначити: структуру основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування за рік і за весь термін служби основних фондів, залишкову вартість основних фондів і фондовіддачу.

Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 1.1-1.2.

Необхідно визначити також можливе збільшення обсягу нормативної чистої продукції за рахунок використання резервів і підвищення фондовіддачі до середньогалузевого рівня.

Таблиця 1.1 - Річний випуск продукції підприємства

Показник Передвиробниче підприємство
№ 1 № 2
Обсяг нормативної чистої продукції, млн. грн.

Середньогалузева фондовіддача складає 1.5.

Методичні вказівки до рішення

1 Структуру основних фондів, суми річних амортизаційних відрахувань і амортизаційних відрахувань за весь період служби визначають на основі вихідних даних.

2 Залишкова вартість основних фондів по кожній групі для об'єднань галузі, грн.:

О=ПО. Ф.-A,

Де ПО. Ф. - первісна вартість основних фондів, грн.;

А - амортизаційні відрахування за весь термін служби, грн.

Результати розрахунку за пп. 1-2 оформляють у вигляді табл. 1.3.


Таблиця 1.2 – Основні виробничі фонди галузі

Група основних фондів Первісна вартість, млн. грн. Середній вік, років
Для всіх варіантів
Промислове підприємство №1
1.Будівлі виробничого призначення
2. Споруди
3.Передатні прилади
4. Силові машини і обладнання
5.Робочі машини і обладнання
6.Транспортні засоби
7.Інструменти і виробничий інвентар 12.5


Закінчення таблиці 1.2

Промислове підприємство №2
1.Будівлі виробничого призначення
2. Споруди
3.Передатні прилади
4. Силові машини і обладнання
5.Робочі машини і обладнання
6.Транспортні засоби
7.Інструменти і виробничий інвентар
Усього
Таблиця 1.3 – Розрахункова таблиця

Елемент основних фондів Норма амортизації,% Промислове Підприємство №1 Промислове Підприємство №2
Первісна вартість основних фондів, млн. грн. Середній вік, років Амортизаційні відрахування за рік, млн. грн. Амортизаційні відрахування за весь термін служби, млн. грн. Залишкова вартість, млн. грн. Структура ,% Первісна вартість основних фондів, млн. грн. Середній вік, років Амортизаційні відрахування за рік, млн. грн. Амортизаційні відрахування за весь термін служби, млн. грн. Залишкова вартість, млн. грн. Структура ,%
1.Будівлі виробничого призначення
2. Споруди
3.Передатні прилади
4. Силові машини і обладнання
5.Робочі машини і обладнання
6.Транспортні засоби
7.Інструменти і виробничий інвентар
Усього

3. Фондовіддача:

,

Де НЧП – нормативна чиста продукція, грн.;

По. Ф. – первісна вартість основних виробничих фондів, грн.

4. Резерв можливого випуску продукції за рахунок підвищення фондовіддачі до середньогалузевого рівня:

DQ= (Фо Галуз.-Фо.Підпр.)× П оф. Підпр.,

Де Фо Галуз. – середньогалузева фондовіддача;

Фо Підпр. – фондовіддача розглядуваного підприємства.

ЗАДАЧІ ТА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ,


6895401670789128.html
6895446967530926.html
    PR.RU™