Конденсацияланған күй

$$$ 841

Қатты дененің фотолюминисценциясының себебі мынаумен байланысты

А) Электрондардың валенттік зонадан қармап қалу деңгейіне көшуі

В) Электрондардың қармап қалу деңгейінен активатор деңгейіне көшуі

С) Электрондардың валенттік зонадан өткізгіштік зонаға көшуі
D) Электрондардың өткізгіштік зонадан қармап қалу деңгейіне көшуі
Е) Электрондардың өткізгіштік зонадан активатор деңгейіне көшуі

$$$ 842

Атомның Томсон моделі бойынша нені бағалауға болады?

А) Ядро мен электрондардың арақашықтығын

В) Атом ядроларының өлшемін

С) Атомдардың өлшемін
D) Молекулалардың өлшемін
Е) Электрондардың өлшемін

$$$ 843

Төменде келтірілген кристалдағы электрондардың энергетикалық спектрлерінің схематикалық көріністерінің қайсысы диэлектриктерге сәйкес келеді?

А)


В)


С)

D)


E)


$$$ 844

Шала өткізгіштер үшін меншікті өткізгіштіктің қызыл шекарасының жиілігін табыңыз ( ):

А) 1×1014 Гц

В) 1×1015 Гц

С) 3×10-7 Гц

D) 6×1015 Гц

Е) 3×107 Гц

$$$ 845

Металдардың sм және шала өткізгіштердің s электрөткізгіштігінің температураға тәуелділігінің сипаты қандай?

A) σМ ~ 1/Т, σП = const

B) σМ ~ 1/Т, σП ~ exp(-ΔE/2kT)

C) σМ = const, σП ~ exp(-ΔE/2kT)

D) σМ ~ 1/Т, σП ~ T

E) σМ ~ Т, σП ~ T2

$$$ 846

Химиялық таза жартылай шала өткізгіштегі негізгі ток тасымалдаушылардың концентрациясы неге тәуелді:

А) Оның тек химиялық табиғатына

В) Кристалдың пішіні мен өлшеміне

С) Тек қана температураға

D) Жартылай өткізгіштегі өріс кернеулігіне және температураға

Е) Заттың химиялық табиғаты мен температурасына

$$$ 847

Диэлектриктер үшін DЕ тыйым салу аймағының шамасы неге тең?

A) ΔЕ ~ 10 эВ

B) ΔЕ ~ 0,1 эВ

C) ΔЕ ~ 100 эВ

D) ΔЕ ~ 10-23 эВ

E) ΔЕ ~ 2,5·10-2 эВ

$$$ 848

Шала өткізгіштер үшін DЕ тыйым салу аймағының шамасы неге тең?A) ΔЕ ~ 10 эВ

B) ΔЕ ~ 0,1 эВ

C) ΔЕ ~ 100 эВ

D) ΔЕ ~ 10-23 эВ

E) ΔЕ ~ 2,5·10-2 эВ

$$$ 849

Егер кристалдағы электрондардың энергетикалық деңгейлерінің тыйым салынған аймақпен шектесетін валенттік аймағы толығымен толтырылған болса, онда кристалл:

А) Диэлектрик

В) Шала өткізгіш

С) Металл

D) Диэлектрик немесе жартылай шала өткізгіш

Е) Металл немесе жартылай шала өткізгіш

$$$ 850

Суретте екі кристалдың электрондарының энергетикалық спектрі сызба түрінде көрсетілген. Олар заттың қандай түріне жатады – металдарға, шала өткізгіштерге, диэлектриктерге?

А) 1- диэлектрик, 2 – металл

В) 1- шала өткізгіш, 2-металл

С) Екеуі де металл

D) Екеуі де шала өткізгіш

Е) 1- диэлектрик, 2- шала өткізгіш

$$$ 851

Суретте екі кристалдың энергетикалық спектрінің сызбалық көріністері кескінделген.Олар заттың қандай түріне жатады?


Бос

аймақ

ЕF

ЕF

валентті аймақ

А) 1- n-типті жартылай шала өткізгіш, 2-металл

В) 1- n-типті жартылай шала өткізгіш, 2- p-типті жартылай өткізгіш

С) 1- металл, 2- р-типті жартылай шала өткізгіш

D) Екеуі де меншікті жартылай шала өткізгіш

Е) 1- р-типті жартылай шала өткізгіш, 2- n-типті жартылай шала өткізгіш

$$$ 852

Егер р-типті шала өткізгіштің потенциалы jр және n-типті өткізгіштің потенциалы jn қандай болғанда, p-n ауысуы арқылы негізгі ток тасымалдаушылардың электр тогы өтеді?

А) jр>0, jn >0

В) jр>0, jn<0

С) jр =jn

D) jр<0, jn >0

Е) jр=0, jn >0

$$$ 853

Кристалдағы рұқсат етілген энергетикалық аймақтың қасиеттері: 1- кристалда қанша атом болса әр аймақта сонша энергетикалық деңгей болады.; 2-аймақтағы деңгейлердің ара қашықтығы DЕi~10-23эВ; 3-аймақтағы энергетикалық деңгейлердің ара қашықтығы DЕi~10-2эВ; 4-аймақтың ені кристалдағы атомдар санына байланысты; 5- аймақтың ені атомдар санына байланысты емес:А) 1, 2 және 5

В) 1, 3 және 4

С) 3 және 5

D) Тек 4

Е) Тек 5

$$$ 854

Ферми энергиясы қай формуламен анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 855

Электромагниттiк сәуле шығарудан туындайтын жартылай өткiзгiш немесе диэлектрик iшiндегi электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркiн күйге өтуi ... деп аталады.

A) Холл эффектiсi

B) iшкi фотоэффект

C) Комптон эффектiсi

D) Керр эффектiсi

E) сыртқы фотоэффект

$$$ 856

Электрон төменгі зонадан көрші зонаға көтерілгенде энергия жұмсалады. Осы энергия неге тең:

A) Рұқсат етілген зона ұзындығына.

B) Рұқсат етілмеген зона еніне.

C) Ашық зона еніне.

D) Жабық зона еніне.

E) Жабық зонаның ұзындығы мен еніне.


6895949447036604.html
6896053929996234.html
    PR.RU™