Компенсаційна або логометрична схема

Не потребує температурної стабілізації і на її покази менше впливає напруга живлення. На прикладі цієї схеми ми розглядаємо методи мультиплікативних і адитивних похибок від зміни неінформативних параметрів.

Трансформатор видає дві однакові змінні напруги для живлення мостових схем.

I – вимірювальний мостик;

ІІ – компенсаційний мостик;

1,2 – протічні вимірювальні комірки з ЧЕ;

3,4 – порівняльні комірки, заповнені газовою сумішшю склад якої відповідає початку діапазону вимірювання приладу;

5,6 – комірки крайнього мостика, що відповідає початку діапазону;

7,8 – комірки крайнього мостика, що заповнені газом, що відповідає кінцю діапазону;

9 – реохорд;

10 – шкали;

11 – підсилювач змінного струму;

12 – реверсивний двигун.

Елементи 9, 10, 11, 12 беруться із серійного автоматичного моста

Напруга між точками а і с залежить від концентрації суміші, що проходить через протічні комірки, вона міняється від 0 до певного значення (невелика 10-20мВ), а також залежить від впливу неінформативних параметрів.

Напруга між точками а і b має певне значення, що залежить тільки від неінформативних параметрів.

Реохорд 9 має функцію ділення

При початковій концентрації вихідна напруга з І моста =0, реохорд знаходиться в крайньому верхньому положені.

При появі аналізованого компоненту в суміші на виході першого мостику з’являється напруга. Повзун реохорда почне переміщатися поки напруга на вході підсилювача не стане рівна 0, прилад покаже покази.

При зміні температури розчину збільшені вихідна напруга з першого мостика зменшиться (температура ЧЕ залишиться майже такою самою, а температура стінок зросте) , різниця температур зменшилася, зменшився вихідний сигнал, але так само пропорційно зменшиться вихідна напруга з другого мостика, покази приладу лишаться незмінними.

---------------------------------------------------------------------------------


6899219936484929.html
6899276804368407.html
    PR.RU™